Boliglån

Vi viser reklamer for låneudbydere og dækker ikke nødvendgivis hele markedet for låneudbydere

Boliglån
Tillykke hvis du er så heldig at have brug for et boliglån! For så har du jo fundet en bolig der passer til dine behov og som du har lyst til at bo i!

Herfra er der så en række praktiske forudsætninger som skal på plads. En væsentlig forudsætning er optagelse af finansiering til at betale for boligen med mindre du er så heldig at kunne undgå boliglån ved at betale kontant – men det er jo de færreste der kan det. Et boliglån er et lån som optages som regel med pant i aktivet og dermed en sikring af udlåners penge ved at udlåner har direkte adgang til at gøre udlæg i boligen såfremt tilbagebetaling ikke sker. Dette er helt normal procedure og alle boliglån er sådan. Hovedpointen med et er, at det giver låneudbyder større sikkerhed og dermed bedre mulighed for at tilbyde en lav rente. Jo større sikkerhed desto lavere rente sådan fungerer det altid. Man kan også vende argumentet om “jo større risiko desto større gevinst eller indtjening vil man som udlåner selvfølgelig stilles i udsigt. Sådan vil de fleste tænke i mange sammenhænge altså jo større indsats desto større gevinst.

Et boliglån er typisk et ca. 15 – 20 årigt lån som man afdrager på hver måned. Det man betaler månedligt består dels afen afdragsdel, det vil sige lånesummen reduceres, og dels af en rentedel. Husk at rentedelen er fradragsberettiget og reduceres med ca. 1/3. Denne 1/3 er faldende over de næste år når rentedelen bliver meget stor (pr. pt. 2012 og frem)

Et boliglån kan også optages også hvis der er en friværdi i din nuværende bolig, altså hvis du søger at realisere friværdi istedet for at skulle benytte andre lånemuligheder. Et boliglån er ofte det bedste alternativ til et billån eller forbrugslån. Det er en måde at opnå billig kredit fordi der er mulighed for at tage sikkerhed i et aktiv – huset – som anses for meget værdifast. Og det er derme den optimale mulighed for at få en billig kassekredit. Boliglån optages altid med sikkerhed i et pant i den pågældende bolig, hvilket er det som giver långiver sikkerhed og dermed ansporer denne til at tilbye en lav rente.

Netop pga. dette sidstnævnte er der god konkurrence på boliglån og man bør undersøge forskellige muligheder. Der er helt faste procedurer omkring pantsætning som bla. involverer en stempling af pantet hos det offentlige på tinglysningskontoret. Det er derfor en meget sikker og regelstyret proces som giver tryghed for alle parter.